www.kvetydonaska.sk    tel.:02/ 43 295 905,    mobil: 0905 206 797

rôzneho druhu a farby.

  • plastové
  • sklenené
  • keramické

bližšie info na telefóne: 02 / 43 295 905